wyszukiwanie zaawansowane
  Strona główna » Regulamin Sklepu

  Regulamin Sklepu  I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
   

  1. Niniejszy regulamin sporządzony w języku polskim, określa zasady działalności i sprzedaży konsumenckiej prowadzonej przez właściciela, a zarazem Administratora Serwisu Internetowego seashelljewellery.pl  o numerze NIP 7352805077 REGON  361902935 i o adresie rejestrowym  Pienińska 54, 34-443 Sromowce Niżne. 
  2. Jest on skierowany do konsumenta oraz określa zasady zawierania Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem sklepu.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w regulaminie, nie naruszających praw konsumenta. 
  4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe oraz wolne od wszelkich wad.
  5. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego Seashelljewellery.pl jest sprzedaż rękodzieła, oraz biżuterii z naturalnych muszli i minerałów. 

  II. DEFINICJE


  Podane poniżej definicje, użyte dalej w treści regulaminu, należy rozumieć według poniższego znaczenia.

  1. REGULAMIN - niniejszy zapis regulaminu, przedstawiający obowiązki i prawa obu Stron Umowy tj. Sprzedającego oraz Klienta.
   
  2. KLIENT - podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu.

  3. STRONA - pod tym pojęciem rozumie się Sprzedawcę oraz Kupującego. 

  4. KONSUMENT - osoba fizyczna, która zgodnie z niniejszym regulaminem zawiera ze Sprzedawcą umowę. 

  5. PRODUKT - każdy przedmiot dostępny w sklepie internetowym www.seashelljewellery.pl

  6. SKLEP - sklep internetowy mieszczący się pod adresem www.seashelljewellery.pl

  7. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa między Klientem a Sprzedawcą, zawarta na odległość i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

  8. ZAMOWIENIE - złożona przez Kupującego oferta zawarcia Umowy Sprzedaży. 

  9. DNI ROBOCZE - dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
   
  10. KANAŁY KOMUNIKACJI - formy składania zamówienia na odległość.

  11. DOSTAWA - dostarczenie Klientowi produktu opisanego w zamówieniu.


  12. DOSTAWA - firma świadcząca usługi kurierskie, z którą Sprzedawca posiada współpracę w zakresie dostawy zamówionych        produktów. 

  13. PARAGON - rachunek fiskalny, wystawiany do zamówienia w formie papierowej.


   

   

  III. REJESTRACJA I KONTO KLIENTA 
   

  1. Rejestracja i powstałe Konto Klienta są zawsze dobrowolne i bezpłatne. 
  2. Aby dokonywać zamówień oraz przeglądać produkty wraz z cenami w ofercie sprzedaży, nie jest konieczne utworzenie Konta Klienta.
  3. Klient może usunąć zarejestrowane konto w każdej chwili.
  4. Aby dokonać rejestracji niezbędne jest wypełnienie formularza oraz podanie wyłącznie prawdziwych danych.
  5. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia dostępu do hasła, a tym samym konta.
  6.  Podawanie nieprawdziwych danych, posługiwanie się danymi fikcyjnymi a szczególnie osób trzecich, jest zabronione.
  7. Konto Klienta służy zamawianiu, przeglądaniu dotychczasowych zakupów oraz korzystaniu ze stałych z rabatów i promocji. 
  8. Gdy dane klienta ulegną zmianie, ten jest zobowiązany do aktualizacji w celu sprawnej obsługi. 
  9. Wyłącznie Klient ponosi odpowiedzialność za dokonane za pośrednictwem konta zakupy oraz inne działania mające wpływ na zawieranie umowy.


  IV. ZAMÓWIENIA
   


  1. W celu złożenia zamówienia w sklepie www.seashelljewellery.pl należy zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności, która zamieszczona jest na stronie sklepu. 
  2. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową www.seashelljewellery.pl, a także telefonicznie pod numerem 514054165 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00 oraz w soboty od 9.00 - 13.00, jak również mailowo pod adresem info@seashelljewellery.pl.
  3. Aby dokonać zakupu, niezbędne jest wskazanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz numeru telefonu jak również adresu e-mail oraz innych niezbędnych informacji dotyczących wybranej formy płatności. 

  4. Aby dokonać zakupu należy dodać do koszyka wybrane produkty oraz zaznaczyć z jakiej formy płatności oraz wysyłki chcemy skorzystać.
  5. Kupujący składa zamówienie poprzez swoje konto klienta, lub bez rejestracji podając niezbędne do realizacji Umowy dane.
  6. Klient może korzystać z aktualnych promocji oraz kodów rabatowych, które należy wprowadzić podczas składania zamówienia w odpowiednim formularzu. 
  7. Po złożonym zamówieniu, nie ma możliwości dodania kodu rabatowego.
  8. W sklepie internetowym www.seashelljewellery.pl klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  9. Aby otrzymać fakturę, klient który dokonuje zakupu jako przedsiębiorca, jest zobowiązany do podania numeru NIP, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako konsument i do zakupu zostaje wystawiony paragon.
  10. Wszelkie informacje na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
  , a są jedynie zaproszeniem do Klienta do złożenia oferty zawarcia Umowy  Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  11. Realizacje zamówień, które zostały złożone w dni powszednie oraz weekendy i Święta rozpoczynają się kolejnego dnia roboczego.
  12. Wszelkie Kamienie, minerały oraz muszle są naturalne. Biorąc pod uwagę ich niepowtarzalność, niemożliwe może okazać się dokładne wykonanie modelu prezentowanego na zdjęciach sklepu www.seashelljewellery.pl
  13. Ręczny proces powstawania biżuterii i poszczególne egzemplarze takiego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą.

     VI.  PŁATNOŚCI 
   

  1. Prezentowane w sklepie ceny są cenami brutto.
  2. Klient zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty sprzedaży, o których zostanie poinformowany podczas składania zamówienia. 

  3. Koszty każdorazowo wyświetlane są  przed złożeniem zamówienia. 

  4. Rodzaje płatności akceptowane przez sklep to:
      - system transakcyjny Przelewy24
      - BLIK
      - płatność przy odbiorze 
      - e-voucher oraz karta podarunkowa
  5. W celu skorzystania z formy płatności jaką są vouchery oraz karty podarunkowe należy podać numer karty w uwagach do zamówienia lub skontaktować się ze sklepem info@seashelljewellery.pl.
  6.  Sprzedawca ma prawo do zmiany cen kosztu dostawy w przypadku zmiany cennika podmiotu realizującego wysyłki i dostawy. Nie dotyczy to jednak zamówień będących już w trakcie realizacji.
  5. Brak zapłaty w przypadku wybrania formy płatności Przelewy24  oraz BLIK w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. 

  6. Anulowanie zamówienia nie oznacza braku możliwości złożenia kolejnego. 

   

   


  VII. DOSTAWA TOWARU
   

  1.  Zamówione produkty są dostarczane przez firmę kurierską wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia. 

  2. Czas dostawy różni się w zależności od wybranego dostawcy oraz pory dnia i roku w jakiej towary zostały zamówione.
  3. W przypadku nieodebrania przesyłki lub wskazania niewłaściwego adresu, który będzie skutkował brakiem możliwości dostarczenia przesyłki, paczka wróci do Sklepu Seashell Jewellery.  

  4. W przypadku nieobecności osoby odbierającej paczkę pod wskazanym adresem  dostawy, będzie podjęta druga próba dostarczenia paczki, po której to zamówiony towar wróci do sklepu www.seashelljewellery.pl.
  5. Sklep Seashelle Jewellery nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienia w dostawie z powodu błędu firmy kurierskiej bądź działania sił wyższych. 


   

  VIII. REKLAMACJE
   

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodności towaru z umową. 

  2. w przypadku wystąpienia niezgodności produktu z ofertą i umową Klient ma prawo skorzystać z prawa reklamacyjnego. 

  3. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej i przesłana na adres Pienińska 54, 34-443 Sromowce Niżne. Lub na adres mailowy sklepu info@seashelljewellery.pl.
  4. Reklamacja może pozostać rozpatrzona jedynie po odesłaniu produktu na adres Srzedawcy wraz z pisemnym oświadczeniem o chęci skorzystania z reklamacji. 

  5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 

  6. Od dnia otrzymania produktu  i pisemnej reklamacji  sprzedawca ma 14 dni na jej rozpatrzenie. 

  7. W ramach pozytywnie rozpatrzonej reklamacji produkt zostaje wymieniony na nowy lub naprawiony, a w przypadku braku takiej możliwości kwota zostaje zwrócona na wskazany w oświadczeniu numer konta. 

  8.  W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient może produkt odebrać w sposób ustalony ze Sprzedawcą.
  9. Reklamację rozpatrywane są pozytywnie tylko w przypadku niezgodności z umową, wad fizycznych jak również wszelkich uszkodzeń do których doszło podczas dostawy.


   

  IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
   

  1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie do 14 dni bez podawania przyczyny odstąpienia. 

  2. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy poinformować Sprzedawcę pocztą lub mailowo w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. 

  3. Klient może skorzystać z gotowego formularza zamieszczonego na dole strony. 


  X. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   

  1.  Wraz ze zwrotem  produktu w przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia również dowodu zakupu oraz wypełnionego poprawnie formularza zwrotu. 

  2. Procedura zwrotu kosztów zostaje uruchomiona  dopiero po otrzymaniu produktu przez Sprzedawcę.
  3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego przedmiotem umowy. 

  4. Nie podlegają odstąpieniu od umowy przedmioty używane z widocznymi śladami noszenia lub zniszczeń oraz po korzystaniu z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia funkcjonalności oraz charakteru. 

  5. Produkty, które zostały wyprodukowane  indywidualnie na zamówienie klienta i nie występują w standardowej ofercie , nie podlegają odstąpieniu od Umowy. 

  6. Sprzedawca zwraca kupującemu  środki w ten sam sposób, którego użył Konsument , chyba że strony ustalą inaczej. 

  7. W przypadku wybrania przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia  zamównienia przez sklep niż najtańszy oferowany,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
  XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1.Użytkownicy mogą skontaktować się ze Sklepem w jednym z następujących  sposobów: 

  a) telefonicznie: +48 514 054 165
  b) mailowo : info@seashelljewellery.pl
  c) pisemnie na adres Pienińska 54, 34-443 Sromowce Niżne 
  d) poprzez media społecznościowe podane na stronie głównej Sklepu seashelljewellery.pl

  2. Wszelkie materiały znajdujące się na stronie www.seashelljewellery.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego. Ich wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie bez zgody właściciela jest zabronione. 

  3. Zamówienia, które zostały złożone podczas obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu zostaną zrealizowane zgodnie z postanowieniami aktualnymi podczas zawierania Umowy. 

   


  Przejdź do strony głównej

  Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

  Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 15%

  Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 10,00 zł
  USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
  W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
  Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
  Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
  Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
  Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
  ZATWIERDZAM
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  USTAWIENIA
  ZGADZAM SIĘ