wyszukiwanie zaawansowane
  Strona główna » Regulamin

  Regulamin


  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
   

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1. Usługodawcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem
   internetowym www.seashelljewellery.pl
    zwanym dalej „Sklepem Internetowym“ lub „Sklepem“ jest Firma Seashell Jewellery - Regiec Laura, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 7/4, 34-443 Sromowce Wyżne, posiadająca nr NIP: 7352805077 
   oraz nr statystyczny REGON: 361902935, zwana dalej „Sprzedającym“.

  2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.seashelljewellery.pl

  3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz wszystkimi informacjami jak gwarancje czy zasadami wysyłki. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem, informacją o gwarancji oraz o zasadach wysyłki i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.


  II. DEFINICJE

  1. Następujące wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone poniżej:

  a) Sklep – internetowa platforma sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie, działająca pod adresem www.seashelljewellery.pl

  b) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała Konto w Sklepie albo dokonała zamówienia poprzez Formularz Zamówień.

  c) Konto – przypisany Klientowi login oraz wybrane przez Niego hasło umożliwiające: dokonywanie zamówień bez każdorazowego wypełniania Formularza Zamówień, podgląd historii zamówień zmianę podanych danych oraz możliwość zbierania punktów za zakupy wykonane w sklepie.

  d) Towar – produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep.

  e) Formularz Zamówień – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Klientowi zakup Towaru bez rejestracji Konta.

  g) Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

   

  III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

   

  1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.

  2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu: www.seashelljewellery.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

  3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie lub podać swoje dane adresowe w Formularzu Zamówień.

  4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę" Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności.

  8. Złożone zamówienia widoczne są w „historii zamówień'" w zakładce „moje konto" dostępnej na stronie internetowej Sklepu dla Klientów posiadających Konto.

  9.Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego zamówienia do momentu realizacji zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Sklepu pod numerem telefonu 514054165 lub drogą elektroniczną na adres: info@seashelljewellery.pl

  11. Zamówienie jest realizowane przez Sklep w terminie do 72 godzin od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu. Zamówienia hurtowe mogą być realizowane przez Sklep przez czas do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu. Oznacza to. że w tym terminie zamówiony towar jest przekazywany podmiotowi odpowiedzialnemu za dostawę. Jeżeli klient chce aby towar został wysłany do niego szybciej na adres info@seashelljewellery.pl może przesłać potwierdzenie wykonania przelewu.

  12. Realizacja zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w okolicach godziny 13, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  13. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta. Sklep zawiadomi o tym Klienta w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zawiadomienie to zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.
  14. W sklepie www.seashelljewellery.pl biżuteria ma podane w opisie standardowe rozmiary w centymetrach. Istnieje możliwość wykonania biżuterii w innym rozmiarze niż standardowy ( można podać informację co do innego rozmiaru w formularzu podczas zakupu ).
  15. sklep nie ponosi kosztów wysyłki związanych ze zwrotem biżuterii z powodu doboru złego rozmiaru bądź standardowego który nie jest odpowiedni dla kupującego.

   

  IV. CENA I SPOSÓB ZAPŁATY

   

  1. Ceny towarów zawierają podatek VAT. Ceny są wyrażone w złotych polskich.

  2. Cena wskazana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia.

  3. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu (jeżeli wartość zamówienia przekracza 300 zł, dostawa jest bezpłatna).

  4. Koszt dostawy nie jest wliczany w cenę zamówienia i nie może być uwzględniony przy wystawianiu faktury VAT za opłacone zmówienie.

  5. Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta Towaru oraz sposobu dostawy.

  6. Do każdego zakupu może zostać dołączony dowód zakupu.

  7. Klient ma możliwość uiszczenia ceny według swojego wyboru:

  a) poprzez tradycyjny przelew bankowy lub pocztowy na numer konta
  96 1050 1445 1000 0097 1381 9168

  b) za pomocą platformy płatniczej PayU.

  c) za pomocą serwisu Przelewy24.pl, bez możliwości płatności kartą.
  d) za pomocą serwisu PeyPal.pl.

   

  V. DOSTAWA

   

  1. Czas dostawy jest zależny od przewoźnika.

  2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez przewoźnika. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

  4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się poprzez Pocztę Polską przesyłka listowa polecona priorytetowa. lub kurierem DPD. Koszt dostawy może być wyższy, jeżeli klient zamówi towar o wadze powyżej 350 gr.

  5. Jeżeli wartość zamówionych towarów przekroczy 300 zł, koszt wysyłki wynosi 0 zł. Nie dotyczy to przesyłek za pobraniem. Koszt wysyłki jest darmowy tylko wtedy jeżeli klient wcześniej wpłaci pieniądze za zamówiony towar na konto sklepu.

  6. Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w zamówieniu.
  7. Sklep nie ma obowiązku sprawdzać czy kupujący podał prawidłowy adres do doręczenia przesyłki.
  8. Jeżeli przesyłka wróci do sklepu z powodu podania nieprawidłowych danych do wysyłki przez kupującego, kupujący jest zobowiązany pokryć koszty które poniósł sklep z tego powodu oraz pokryć koszty ponownej wysyłki.
  9. Jeżeli adresowana przesyłka wróci do nadawcy z powodu nie odebrania jej mimo zostawianego AWIZA przez Pocztę Polską, koszt ponownej wysyłki i wszelkie koszta poniesione za zwrotną przesyłkę do nadawcy ponosi KUPUJĄCY.

   

   

  VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   

  1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

  2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie sklepu www.seashelljewellery.pl
  3. Towar który Konsument zwraca nie może nosić śladów użytkowania.
  4. Do zwracanego towaru musi byc dołączony dowód zakupu (paragon,fv) który kupujący otrzymał wraz z towarem.
  5. Zwracany towar musi posiadać wszystkie firmowe metki.


   

   

  VII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

   

  1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana na adres Firmy Seashell Jewellery - Regiec Laura, Wojska Polskiego 7/4, 34-443 Sromowce Wyżne.

  2. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu, które musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

  3. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.

  4. Koszty wysyłki i ubezpieczenia reklamowanego towaru ponosi klient.

  5. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  6. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

  7. Reklamowany towar jest odsyłany klientowi w terminie 7 dni od rozpatrzenia
   reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa klient.

   

  VIII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1.Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Seashell Jewellery - Regiec Laura z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 7,4 , w Sromowce Wyżne 34-443, tel514054165, adres e-mail: info@seashelljewellery.pl

   

  2. Celem zbierania danych jest realizacja zamówień oraz wystawianie faktur.

  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przed 25 maja 2018 r. - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych , po 25 maja 2018 r. - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówionego towaru

  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku

  następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

   

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

  2. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie www.seashelljewellery.pl

  3. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

  4. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.seashelljewellery.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.


  Przejdź do strony głównej
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu

  Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

  Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie o wartości 15%

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

  Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 10,00 zł